Tue toimintaa ja lahjoita

Autetaan nuoria löytämään merkityksellinen rooli osana suomalaista yhteiskuntaa.

LAHJOITA

Oikeus kuulua joukkoon

Vahvista monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuutta. Noudattamalla Oikeus kuulua joukkoon -raportin suosituksia Suomesta tulee nuorille yhdenvertaisempi ja oikeudenmukaisempi maa. Vastuu mukaan ottamisesta ja syrjinnän ehkäisemisestä kuuluu meille kaikille.

Toimintakyky ja mielenterveys

Tutustu mielenterveystyöhön, joka huomioi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten pakolaiserityiset tarpeet. Ohjaajan opas toimintakyvyn kulttuurisensitiiviseen tukemiseen tarjoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille taustatietoa ja menetelmiä kohtaamistyöhön.

Dialogi nuorten ja
vanhempien välillä

Vuoropuhelu perheessä, opiskelun tuki ja seurustelu Suomessa - nuoret kertovat näistä itselleen tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista vanhemmille suunnatuilla videoilla. Hyödynnä Videoterveisiä vanhemmille -opasta, kun kehität monikulttuurista perhetyötä, opetat aikuisten perusopetuksessa tai VALMA-koulutuksessa tai ohjaat aikuisten tai nuorten ryhmiä.

Vanhemmuuden tukeminen

Monikulttuurinen perhetyö tukee vanhempia ja auttaa rakentamaan vastavuoroista keskustelua perheessä. Ota työssäsi käyttöön monikieliset keskustelukortit Avaamo - kulttuurisensitiiviset keskustelukortit nuorille ja vanhemmille.

Tutkimusyhteistyö ja kanssatutkimus

Tutustu nuorten kanssatutkimuksen vaiheisiin ja tuloksiin. Artikkelit käsittelevät kanssatutkimuksen prosesseja, nuorten työelämään liittyviä kokemuksia ja taideperustaisia menetelmiä.

Miksi olemme olemassa?

Pakolaisnuorten tuki ry on monikulttuurisen nuorisotyön, perhetyön ja matalan kynnyksen mielenterveystyön valtakunnallinen edelläkävijä. Jaamme osaamistamme ja teemme vaikuttamistyötä, joka edistää pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lahjoita

Tuellasi pakolaistaustaiset nuoret - meidän nuoret - voivat löytää merkityksellisen roolin osana suomalaista yhteiskuntaa. Pienikin lahjoitus on merkittävä. Pakolaisnuorten tuki ry tekee vaikuttamistyötä ja kehittää saamiensa lahjoitusten avulla toimintaa, joka vastaa nuorten esiin nostamiin tarpeisiin.