Dialogi nuorten ja vanhempien välillä

Dialogisuus vahvistaa vanhemmuutta

Maahanmuutto ja pakolaisuus voivat ravistella voimakkaasti perheenjäsenten rooleja. Avain roolien uudelleen löytämiseen ja vahvistamiseen on dialogi nuorten ja vanhempien välillä.

Videoterveisiä vanhemmille - keskustelun avauksia ja menetelmiä vanhemmuuden tukemiseen -opas ja Nuorten viesti vanhemmille -videosarja on suunnattu ohjaus- ja opetustyön ammattilaisille. Kokonaisuus toimii puheeksi ottamisen työkaluna niin nuorten kuin perheen vanhempien kanssa:

  • työpajat ja pienryhmätyöskentely
  • teema- ja paneelikeskustelut
  • vanhempainillat ja palautekeskustelut
  • kieliopinnot ja kotitehtävät

Opasta voi myös käyttää asiantuntijatyössä perehdyttämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Se tarjoaa tietoa monikulttuuristen perheiden tarpeista ja haastaa pohtimaan nuoria ja heidän perheitään koskevia käsityksiä.

Videoiden kieliversiot ovat: suomi, arabia, persia, somali.

 

 

Videoterveisiä
vanhemmille -opas.

Nuorten viesti vanhemmille -videosarja

Miksi toimiva keskustelu nuoren ja aikuisten välillä on tärkeää?

Miten vanhemmat voivat tukea nuorten koulunkäyntiä?

Millaisia käsityksiä vanhemmilla on seurustelusta Suomessa?

Videoiden kieliversioiden soittolistat

Vanhemmuuden tukeminen on nuorille tärkeää. Videosarjan ja oppaan kokonaisuus on tuotettu Nova-hankkeessa (OKM, OPH 2017-2020). Siinä nuoret kertoivat, millaisia tietoja ja taitoja heidän vanhempansa tarvitsevat säilyttääkseen roolinsa ensisijaisina kasvattajina.