Nuorten pienryhmätoiminta

Kulttuurisensitiiviset menetelmät nuorten tueksi

Maahanmuuttotaustaiset nuoret kohtaavat usein arjessaan rasismia, joka synnyttää ulkopuolisuuden kokemuksia. Muun muassa tämä lisää nuorten konfliktialttiutta. Koulut ovat tuoneet yhdistykselle toistuvasti esille kaipaavansa lisätukea ja resursseja vastaamaan konflikteista johtuviin haasteisiin nuorten kanssa. Voimaksi-pienryhmätoiminta ja sen kehittämät menetelmät ovat syntyneet vastaamaan tähän tarpeeseen nuorten tueksi, joiden häiriköivä käyttäytyminen ja konfliktialttius on kasvanut koulumaailmassa ja sen ulkopuolella.

Menetelmät ovat konkreettisia työkaluja, joiden avulla on tarkoitus saada nuoret pohtimaan aktiivisesti omaa käyttäytymistään, vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tukea nuorten itsetuntemusta ja hyvinvointia. Kulttuurisensitiiviset menetelmät on suunnattu maahanmuuttotaustaisten lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja niitä kehittäessä on otettu huomioon maahanmuuttotaustaisten lasten ja nuorten moninaiset taustat ja kielitasot.

Menetelmiä voi ladata ja tulostaa oman tarpeen mukaan yhdessä tai yksitellen käytettäväksi. Niitä tullaan tuottamaan tälle sivulle lisää pikkuhiljaa. Menetelmät kootaan myöhemmin omaksi oppaakseen, joka on ladattavissa tältä sivulta.

 

Menetelmät on tuotettu Voimaksi-hankkeessa (STEA). Voimaksi järjestää kouluille jalkautuvaa pienryhmätoimintaa 10-16-vuotiaille maahanmuuttotaustaisille nuorille. Tavoitteena on, että konfliktit koulussa ja sen ulkopuolella vähenevät ja nuoret löytävät itselleen unelmia, joita tavoitella.