Oikeus kuulua joukkoon

9 teesiä kohti yhdenvertaista yhteiskuntaa

Oikeus kuulua joukkoon. Ehdotuksia monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa -raportti tarttuu monikulttuuristen nuorten asemaan osana suomalaista yhteiskuntaa. Lähtökohta on, että nuorten oikeuksia koskevat lait eivät läheskään aina toteudu käytännössä. Sen vuoksi raportin tavoitteena on arjessa toteutuva yhdenvertaisuus.

Oikeus kuulua joukkoon -raportin viesti on osoitettu etenkin nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille ja nuorten asioista päättäville tahoille. Raportin on laatinut Etnisten asioiden asioiden neuvottelukunnan ETNO:n koolle kutsuma asiantuntijatyöryhmä. ETNO on oikeusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntijaelin, joka edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Pakolaisnuorten tuki ry on ETNO:n jäsen 2021-2024.

 

 

Oikeus kuulua
joukkoon -raportti.