Toimintakyky ja mielenterveys

Uskalla ottaa mielenterveys puheeksi

Miten ohjaaja voi vastata syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten pakolaiserityisiin tarpeisiin, kun tavoitteena on hyvä toimintakyky ja mielen hyvinvointi? Ohjaajan opas toimintakyvyn kulttuurisensitiiviseen tukemiseen haastaa ammattilaiset kohtaamaan ja kuuntelemaan nuoria.

Ohjaajan opas tuo kaivatun lisän syrjäytymisen vastaisen työn ammattikirjallisuuteen. Se kertoo matalan kynnyksen mielenterveystyöstä, joka tarjoaa nuorille tilaa käsitellä pakolaiserityisiä haasteita.

Opas havainnollistaa ohjaajan kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä työotetta ja työparityöskentelyn hyötyjä. Se sisältää myös testattuja menetelmiä, joita sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat käyttää työskennellessään pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa.

 

 

Ohjaajan
opas toimintakyvyn
kulttuurisensitiiviseen tukemiseen

Opas on tuotettu Valomo-valmennuksessa (STEA). Valomo kartoittaa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien kotoutumisajan ylittäneiden nuorten miesten tarpeita ja menetelmiä nuorten pienryhmätoiminnan ja yksilövalmennuksen aikana.