Tutkimusyhteistyö ja kanssatutkimus

 

Millaisia kokemuksia pakolaistaustaisilla nuorilla on suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumisesta, työelämästä ja koulutuksesta? Pakolaisnuorten tuki ry on tehnyt laaja-alaista tutkimusyhteistyötä. Tutkijoiden ja nuorten kanssatutkimus tuottaa tietoa nuorten hyvinvoinnista ja tukee samalla nuorten toimijuutta.

Suvi Autiosaari & Abdi Cisman

Kölvi-toiminta nuorten arjen kansalaisuuden rakentajana

Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan ammattilaiset taustoittavat yhteistyötä ALL-YOUTH:n kanssa. Autiosaari ja Cisman pohtivat, miten tutkimusyhteistyö voi edistää pakolaistaustaisten nuorten yhteiskunnallista osallisuutta.

Päivi Honkatukia, Tiina Rättilä & Jarmo Rinne

Sisulla töihin? Kanssatutkimusta pakolaisnuorten työhön liittyvistä kokemuksista

Tutkijat reflektoivat yhteistyötä Kölvi-toiminnan nuorten kanssa. Kanssatutkimuksen tulokset nostavat esiin nuorten kokemukset työelämästä: 1) työ yhteiskunnallisen jäsenyyden takaajana, 2) kielitaidon syrjäyttävät käytännöt sekä 3) opinto- ja uraohjauksen ongelmat.

Tiina Rättilä, Olli Sillanpää, Päivi Honkatukia,
Kaisla Koskelainen & Jarmo Rinne

Puntarissa pakolaistaustaisten nuorten hyvinvointi – tutkimusyhteistyötä taideperustaisilla menetelmillä

Millaista merkitystä teatteritaiteen keinoin tapahtuvalla osallistumisella voi olla syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten hyvinvoinnille ja toimintakyvylle? Tutkijat, Valomo-valmennuksen ohjaajat ja Tarinateatteri Voxin ammattilaiset avaavat artikkelissa taideperustaisten menetelmien käyttöä.

Minna Hokkanen

Tarinateatteri pakolaisnuorten hyvinvointia tukemassa – ajatuksia ja kokemuksia Valomosta

Hokkanen kuvailee tutkimuksellista ja taiteellista yhteistyötä Valomo-valmennuksen kanssa. Teatteritaiteen ammattilaisten näkökulmasta kirjoitettu artikkeli avaa tarinateatterin käytäntöjä ja kysyy, millaisia havaintoja näyttelijät tekivät esiintymisestään ja suhteestaan yleisöön.

 

Roosa Salminen

Valokuva taideterapeuttisena välineenä

Salmisen artikkeli avaa valokuvaterapeuttista työskentelyä Valomo-valmennuksen nuorten kanssa ohjaajan näkökulmasta. Artikkeli nostaa esiin työskentelyn nuorissa herättämiä reaktioita ja pohtii, millaisiin tuloksiin terapeuttisella työotteella valokuvaprojektissa päästiin.