Vanhemmuuden tukeminen

Monikieliset keskustelukortit perhetyön työkaluna

Pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten perheiden vanhemmat ovat vaativan tehtävän edessä kasvattaessaan lapsia ja nuoria kahden kulttuurin välissä. Äidit ja isät toivovat yhteyttä perheen nuorimpiin. Joskus jo pelkkä keskustelun käynnistäminen on kuitenkin hankalaa.

Avaamo - kulttuurisensitiiviset keskustelukortit nuorille ja vanhemmille auttaa rakentamaan vastavuoroista keskustelua vanhempien ja nuorten välille. Keskustelukortit madaltavat kynnystä puhua sensitiivisistä aiheista, kuten nuorten kiusaamiskokemuksista ja paineista menestyä koulussa. Niiden avulla voi jutella myös kevyemmistä, arkisista asioista.

Monikieliset keskustelukortit on työväline perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille, kuten perhetyöntekijöille ja kuraattoreille. Keskustelukortteja voi hyödyntää monella tapaa: ammattilaiset perheen kanssa, pienryhmätyöskentelyn apuna muissa ohjaustilanteissa tai pelinä perheen kesken.

Kortit sisältävät samat kysymykset suomen, arabian, farsin ja somalin kielillä. Keskustelukorttien 130 kysymystä on jaettu viiteen teemaan: koulunkäynti, perhe-elämä, vapaa-aika, hyvinvointi ja tunteet.

 

 

 

 

Lataa ja tulosta kaikki
Avaamo-keskustelukortit ja Avaamo-pelin ohjeet

Keskustelukortit teemoittain

Lataa tarvitsemasi teemat yksitellen. Löydät myös Avaamo-pelin ohjeet suomen, arabian, farsin ja somalin kielillä.

Koulunkäynti
(15 nuoren + 15 vanhemman kysymyskorttia)

Perhe-elämä
(15 nuoren + 15 vanhemman kysymyskorttia)

Vapaa-aika
(15 nuoren + 15 vanhemman kysymyskorttia)

Hyvinvointi
(20 yhteistä kysymyskorttia)

Tunteet
(20 yhteistä kysymyskorttia)

Avaamo-pelin ohjeet
(suomi, arabia, farsi, somali)

Keskustelukortit on tuotettu Avaamo-palvelussa (STEA). Avaamo tukee maahanmuuttajataustaisia vanhempia kasvatukseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on löytää vanhempien voimavarat ja vahvistaa heidän rooliaan nuorten haastavissa elämäntilanteissa.