Kohti yhdenvertaista ja osallistavaa Suomea

 

Pakolaisnuorten tuki ry on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö. Tehtävämme on rakentaa Suomea, jossa pakolaistaustaiset nuoret - meidän nuoret - löytävät merkityksellisen roolin osana suomalaista yhteiskuntaa.

Olemme vaikuttaja

Teemme edunvalvontatyötä nuorille tärkeissä kysymyksissä. Tuotteistamme ja jaamme erityisosaamista ammattiryhmille ja päättäjille.

Olemme kehittäjä

Luomme työ- ja tukimuotoja, jotka pohjautuvat nuorten unelmille, tarpeille ja hätähuudoille. Teemme yhteistyötä viranomaisten, tutkijoiden, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Olemme toimija

Uskomme vahvasti nuorten toimijuuteen. Kuljemme nuorten rinnalla ja kohtaamme heidän perheitään.

Konkreettiset työmuodot toimivat Tampereella. Olemme erittäin halukkaita levittämään työmuotojamme myös muihin kuntiin.