Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Pakolaisnuorten tuki ry
Y-tunnus: 0276822-4
Osoite: Otavalankatu 12 a
Postinumero: 33100
Postitoimipaikka: Tampere
Sähköposti: meri.kianto@pakolaisnuortentuki.fi
Puhelin: 044 283 0189

Yhteyshenkilö
Nimi: Meri Kianto
Sähköposti: meri.kianto@pakolaisnuortentuki.fi
Puhelin: 044 283 0189

Rekisterin nimi
Lahjoittaja- ja sivuston käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin kerättäviä henkilötietoja käytetään lahjoittajasuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen, pakolaisnuortentuki.fi-sivuston kävijäseurantaan ja -tilastointiin sekä markkinointiin.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Lahjoittajien ja sivuston käyttäjien tietoja kerätään ja käsitellään heidän suostumuksellaan.
Lahjoittajien henkilötietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön: kirjanpitolakiin, rahankeräyslakiin tilitysvelvollisuuden täyttämiseksi ja rahankeräyslakiin kuuluvan tietojensaantioikeuden ja valvonnan järjestämiseksi. Lahjoittajien henkilötietoja säilytetään kunnes viimeisestä todennetusta lahjoituksesta on kulunut viisi vuotta.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: lahjoittajan nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja lahjoittamistiedot. Myös sivustomme kerää käyttäjistä taustatietoa, jotta sivuston käyttäminen olisi sujuvaa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja lahjoittajalta itseltään. Sivuston käyttäjistä kerätään tietoja myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö ja selailun seuranta
Käytämme sivuillamme evästeitä eli cookie-toimintoa. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettomän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Käytämme evästeitä sivuston toiminnan parantamiseksi: kävijäseurantaa ja -tilastointia varten, videoiden näyttämiseksi ja verkkokaupan ostoskorin toimintaan

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko
Emme tee automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22).

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 21.1.2021.